Kelas Bahasa: Belajar Bahasa Arab Dari Nol Tingkat 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

 • Isim Isyarah Lil Qarib ( هذا )
 • Latihan Penggunaan ( هذا )
 • ( ما ) Sebagai kata tanya
 • Latihan Membaca dan Menulis ( هذا )
 • ( ما ) Sebagai kata tanya
 • ( من ) Sebagai kata Tanya
 • ( أ ) atau kata tanya untuk menanyakan pembenaran
 • ( ما هذ ) dan ( من هذ )
 • Penggunakan isim ( ذلك )
 • ( أ ذلك ) Menanyakan Pembenaran Untuk Benda Yang Jauh
 • ( أ ذلك ) Yang Digunakan Untuk Jawaban
 • Perbedaan dan Cara Penggunaan (ال) Lam Ta'rif Syamsiah dan Qamariyah
 • Mengulang Pembahasan (ال) Lam Ta'rif
 • Latihan Menggunakan (ال) Lam Ta'rif dan ciri-cirinya
 • Perbedaan Kata Yang Menggunakan (ال) dan Tidak
 • (ال) Lam Ta'rif Bertemu Huruf Syamsiah dan Bagaimana Cara Penggunaanya
 • (ال) Syamsiah dan Qomariah
 • Kaidah Dalam Huruf-huruf Qomariah
 • Huruf-huruf Syamsiah
 • Huruf Jarr (في)
 • Kalmat Tanya ( من, في ) dan ( ماذا في )
 • Huruf Jarr ( على )
 • Huruf Jarr ( مِن )
 • Mengenal ( من ) Sebagai Huruf Jarr
 • Mengenal ( إلى ) Sebagai Huruf Jarr

Course Content

Bab 1

 • Isim Isyarah Lil Qarib ( هذا )
  03:38
 • Isim Isyarah Lil Qarib ( هذا )
  01:23
 • Isim Isyarah Lil Qarib ( هذا )
  00:54
 • Isim Isyarah Lil Qarib ( هذا )
  01:14

BAB 2
Melatih kembali penggunaan ( هذا ) untuk kata benda mudakar lil qorib

BAB 3
• Menggunakan ( ما ) dalam kalimat istifhamiyah • Menjawab pertanyaan ( ما ) dengan benar

BAB 4
Menguatkan hafalan kosa kata dan memahami ( هذا ) sebagai kata tunjuk mudzakar lil qorib

BAB 5
• Menggunakan ( ما ) dalam kalimat istifhamiyah • Menjawab pertanyaan ( ما ) dengan benar

BAB 6
• Menggunakan isim isyarah untuk menunjuk makhluk hidup berakal (mudzakkar dekat) • Menyusun kalimat sempurna dengan isim isyarah ( من ) • Menguasai kosa kata yang ditunjuk isim isyarah lisan dan tertulis • Menggunakan ( من ) dalam kalimat istifhamiyah dan menjawabnya dengan tepat

BAB 7
Latihan membedakan kalimat tanya untuk sesuatu yang berakal dan tidak berakal

BAB 8
Mempelajari kata tanya أ atau kata tanya untuk menanyakan pembenaran

BAB 9
Latihan memilih untuk menggunakan : ما هذ untuk sesuatu yang TIDAK berakal من هذ untuk sesuatu yang BERAKAL

BAB 10
Latihan soal penggunakan isim ذلك

BAB 11
LATIHAN SOAL PELAJARAN BAB 10 BAGIAN 1

BAB 12
Mempelajari ( أ ذلك ) untuk menanyakan pembenaran pada suatu benda yang jauh

BAB 13
( أ ذلك ) Yang Digunakan Untuk Jawaban ( لا )"Tidak" menggunakan ( أ ذلك ) dalam jumlah istifhamiyah Menyusun petanyaan yang tepat dan mencermati jawaban Menguasai kosakata

BAB 14
Perbedaan dan Cara Penggunaan (ال) Lam Ta'rif Syamsiah dan Qamariyah

BAB 15
Latihan soal menyempurnakan satu kalimat dengan kaidah kaidah yang tersedia

BAB 16
Mengulang kembali pembahasan LAM TA'RIF dan menambah kosa kata baru Latihan membuat kalimat sempurna dengan mengunakan kaidah kaidah yang telah dipelajari bersama Latihan memilih kata yang tepat untuk membuat kalimat sempurna

BAB 17
Latihan membedakan penggunaa LAM TA'RIF pada awal kalimat Latihan soal membenarkan kalimat sempurna

BAB 18
Menambah kosa kata dan lmengingat kembali tentang kaidah-kaidah dalam bahasa arab yang sudah dipelajari bersama Latuhan membuat kalimat sempurna dengan menghafal kosa kata Latihan soal, mulai dari membaca dan menulis sebuah kalimat sempurna

BAB 19
(ال) Lam Ta'rif bertemu huruf Syamsiah dan bagaimana cara penggunaanya Latuhan membaca lam ta'rif betemu huruf syamsiah Latuhan menyempurnakan kaliamat Lam ta'rif bertemu huruf syamsiah

BAB 20
Latihan membaca dari perbedaan Lam Ta'rif bertemu huruf Syamsiah dan Qomariah Membetulkan tarkib mubtada' khobar yang keliru ( dalam peletakan lam ta'rif / tanwin ) Menguasai kosakata

BAB 21
Belajar dan Latihan kaidah huruf-huruf Qomariah Memasukan lam ta'rif ke isim-isim yang berawalan huruf-huruf qomariyah Menghafal huruf-huruf qomariyah

BAB 22
Latihan soal tentang kaidah dalam huruf-huruf qomariah Membedakan cara penulisan dan pembacaan isim-isim yang dimasuki lam ta'rif dan yang tidak

BAB 23
Latihan soal tentang huruf-huruf qomariah dan kaidah-kaidahnya Memasukan lam ta'rif ke isim-isim yang berawalan huruf-huruf syamsiyah Menghafal huruf-huruf syamsiyah

BAB 24
Latihan terakhir untuk bab Syamsiyah dan Qomariyah Membedakan cara penulisan dan pembacaan isim-isim yang dimasuki lam ta'rif dan yang tidak Review ( membedakan lam Syamsiyah dan Qomariyah )

BAB 25
Mengerti makna dan penggunaan harfu jarr (في) Menjarkan isim ma'rifah yang bermakna tempat (ruang) Menyusun jumlah ismiyah dengan khobar berupa jarr (في)-majrur Mengganti mubtada (isim dhohir) dengan isim dhomir (هو) Menanyakan posisi orang/benda tertentu dengan (أين) Menguasai kosa kata

BAB 26
Membuat kalimat tanya dengan ( من, في ) dan ( ماذا في ) untuk menanyakan mubtada' ( isim dhohir ) Menguasai kosakata baru

BAB 27
Mengerti makna serta penggunaan harfu jar ( على ) Menjaarkan isim mu'arof bi alif lam dengan ( على ) Menyusun jumlah ismiyah dengan khobar berupa jarr ( على )-majrur Mengganti mubtada' ( isim dhohir ) dengan dhomir ( هي ) Menanyakan mubtada' dengan menggunakan ( ماذا على )

BAB 28
Mengulang kembali susunan jarr-majrur dengan ( على ) dan ( في ) dalam berbagai macam konteks kalimat Mengamati perbedaan isim isim yang menerima tanwin dan tidak

BAB 29
Memasukkan huruf jarr ( من ) kedalam isim mu'arrof bi alif lam Menyusun kalimat tanya menggunakan ( من أين ) untuk menanyakan asal dan menjawabnya

BAB 30
Mengerti makna serta penggunaan harfu jarr ( إلى ). Memasukkan harfu jarr ( إلى ) ke dalam isim ma'rifah berawalan alif lam. Menyusun kalimat tanya menggunakan ( أين ذهب ) untuk menanyakan tempat kepergian seseorang. Menggunakan tarkib ( خرج من ) dan ( ذهب إلى ).

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
toto38 toto38 toto38 toto38
ngentot ngentot kontol kontol ngentot kontol ngentot kontol